Ogólne zasady systemu PAYE
Rejestracja spolki, spolek - firmy w Anglii FAQ > idz do strony glownej >


Jestes na podstronie: FAQ - najczesciej zadawane pytania przez klientow i nasze odpowiedzi o Spółka Limited (LTD), Zagadnienia techniczne spolki LTD.

Spolka - firma Limited (LTD) Private Company Limited by Shares

Rejestracja  spółek w Anglii , rejestracja spółki w UK

Rejestracja  spółek w Anglii , rejestracja spółki w UK
Rejestracja  spółek w Anglii , rejestracja spółki w UK
Rejestracja  spółek w Anglii , rejestracja spółki w UK
Rejestracja  spółek w Anglii , rejestracja spółki w UK Rejestracja  spółek w Indiach

 

Ogólne zasady systemu PAYE


Każdy pracodawca (Employer) jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych rozrachunków z pracownikami (Payroll) według zasad systemu PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie).

PAYE jest systemem, który urząd skarbowy (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy (Income Tax) i składkę na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika (Employee).

W ten sposób pracownik (Employee) płaci swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w ratach, a nie jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego, jak to czynią przykładowo osoby samo zatrudnione (Self-empoloyed).


Po zakończeniu każdego roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, pracobiorca (Employee) może rozliczyć nadpłacony podatek dochodowy (Income Tax) z urzędem skarbowym (HMRC), składając odpowiednią deklarację podatkową.


Według systemu PAYE rozlicza się tylko pracowników, których zarobki są równe lub wyższe od dolnej granicy dochodów objętych składką na ubezpieczenie społeczne (LEL: National Insuarance Lower Earnings Limit). W roku podatkowym 2009-2010, system PAYE objął wszystkich pracobiorców (Employee) zarabiających przynajmniej £95 tygodniowo (£412 miesięcznie lub £4.940 rocznie).


System PAYE reguluje również stawki wypłacane przez pracodawcę (Employer) pracobiorcy (Employee) jako:

  • Ustawowy zasiłek chorobowy (SSP: Statutory Sick Pay)
  • Ustawowy zasiłek macierzyński (SMP: Statutory Maternity Pay)
  • Ustawowy zasiłek ojcowski (SMP: Statutory Paternity Pay)
  • Ustawowy zasiłek adopcyjny (SAP: Satutory Adoption Pay).

Pracodawca (Employer), która zatrudnia jedynie pracowników domowych (Domestic Staff) może otrzymać zgodę urzędu skarbowego (HMRC) na prowadzenie rozliczeń pracowniczych w uproszczonym systemie PAYE (Simplified PAYE).


Rejestracja spółek on-line (c) 2008 | Privacy policy   |   Rejestracja spółek   |   Zakładanie spółek   |   Rejestracja spółek online 

Wroc do strony glownej  |   Firma Limited LTD- Wymagania  |   Nazwa firmy, nazwa spolki LTD  |   Podatki (Corporation Tax)  |   Rozliczenia plac (Payroll) - PAYE, NI i CIS  |   Ogolne zasady systemu PAYE  |   VAT dla spolki - firmy  |   Intrastat  |   Zalety prowadzenia firmy , spolki w Anglii  |   Dlaczego warto zarejestrowac firme, spolke w Anglii ?  |   Zalety oddzialu spolki zagranicznej  |   Jakie sa moje zobowiazania w Polsce ?  |   Czy jest to legalne ?  |   Czy dyrektorem moze byc osoba prawna ?  |   Co w pakiecie


Financial Republic, Biuro rachunkowe 
rejestracja@financialrepublic.org.uk
www.financialrepublic.org.uk